Vị trí

Trụ sở chính và Nhà máy Bắc Ninh: Khu công nghiệp Hanaka, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
Nhà máy Quảng Nam: Lô 15, KCN Điện Nam Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Nhà máy Bà Rịa - Vũng Tàu: Lô VII-5 + VIII-6, KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu