Công ty Cổ phần Hanacans đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vỏ lon thứ 3 tại Việt Nam và mở rộng dây chuyền sản xuất nắp lon hiện tại.

Công ty Cổ phần Hanacans đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vỏ lon thứ 3 tại Việt Nam và mở rộng dây chuyền sản xuất nắp lon hiện tại, đưa tổng công suất hàng năm đạt 3,1 tỷ vỏ lon và 3,3 tỷ nắp lon. 

Công ty Cổ phần Hanancans

Ngày 27 tháng 04 năm 2019

Công ty Cổ phần Hanacans (HAC), là Công ty con thuộc Tập đoàn Showa Denko K.K. (SDK), có trụ sở tại quận Shinagawa, Tokyo, đã quyết định đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vỏ lon thứ ba tại Việt Nam nhằm mục đích mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại đây. Nhà máy mới được đặt tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc miền Nam Việt Nam với công suất thiết kế lên tới 1,3 tỷ vỏ lon/ năm.

Bên cạnh đó, HAC cũng đồng thời quyết định đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất nắp lon tại nhà máy ở Bắc Ninh, tăng thêm công suất 1,1 tỷ nắp lon/ năm.

Sau khi Nhà máy mới đi vào hoạt động, HAC sẽ có ba Nhà máy từ Bắc vào Nam có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên khắp lãnh thổ Việt Nam với tổng công suất hàng năm đạt 3,1 tỷ vỏ lon và 3,3 tỷ nắp lon. Tổng vốn đầu tư xây dựng cho Nhà máy vỏ lon mới và mở rộng dây chuyền sản xuất nắp lon ước tính khoảng 68 triệu đô-la Mỹ. Nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2020.

Các Nhà máy của Hanacans tại Việt Nam