Chia sẻ của nhân viên

Chia sẻ câu chuyện, chia sẻ giá trị
Hanacans là một cộng đồng đa dạng. Chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân đều có đam mê, giá trị và câu chuyện của riêng mình. Bằng cách chia sẻ chúng, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng cho công việc của tất cả mọi người. Hãy khám phá các câu chuyện của nhân viên chúng tôi - Cái nhìn bên trong về văn hóa Hanacans.
Dương Minh Tuấn

Dương Minh Tuấn

Phòng Kỹ thuật - Đại diện phòng Kỹ thuật - Nhà máy Vũng Tàu

Hoàng Thị Hương Lan

Hoàng Thị Hương Lan

Phòng HRGA - Đại điện nhóm Phát triển nguồn nhân lực & Quan hệ công chúng - Trụ sở chính

 

Lê Văn Phú

Lê Văn Phú

Phòng Sản xuất - Trưởng ca sản xuất - Nhà máy Quảng Nam