Giới thiệu công ty
Tên Công ty Công ty Cổ phần Hanacans
Trụ sở chính Khu công nghiệp Hanaka, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : 84-222-6260-888 
Fax : 84-222-6260-555  
Tổng giám đốc HIDETAKA MAKABE
Ngành nghề kinh doanh Sản xuất vỏ lon, nắp lon và lon hoàn thiện đối với các lon giải khát bằng nhôm
Vốn điều lệ 814.906.810.000 đồng (theo số liệu 24/06/2021)
Cổ đông Showa Aluminum Can Global Corp (SACG) 98.916%
Altemira Co., Ltd. 1.082%
Showa Aluminum Can Recycling Center (SRC) 0.002%

Nhân viên

Trụ sở chính & Nhà máy Bắc Ninh 334
Nhà máy Quảng Nam 100
Nhà máy Bà Rịa - Vũng Tàu 137
Hội đồng quản trị Đội ngũ lãnh đạo
Hệ thống quản lý Sơ đồ tổ chức