Ban lãnh đạo

 

Hội đồng quản trị 
Chủ tịchYasushi Tashiro
Thành viênHidetaka Makabe
Thành viênJunichi Shiroo
Thành viênKengo Yamada
Thành viênTrương Văn Hoà
Thành viênPhạm Minh Viễn

 

 

Ban lãnh đạo 
Tổng giám đốcHidetaka Makabe
Thành viênJunichi Shiroo
Thành viênKengo Yamada
Thành viênShinya Ishibashi
Thành viênTetsushi Uchida
Thành viênTrương Văn Hoà
Thành viênPhạm Minh Viễn
Thành viênNguyễn Thị Bảo Khanh
Thành viênKotaro Goto
Thành viênNguyễn Thị Huyền Trang
Thành viênPhan Mạnh Cường
Thành viênNguyễn Trịnh Tuấn

 

Ban kiểm soát 
Toàn thời gianPhạm Tú Quyên
Bán thời gianKoji Yasuda
Bán thời gianLê Vân Chi