Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị

Tầm nhìn


>Trở thành nhà cung cấp lon nhôm hàng đầu, đáng tự hào và đáng tin cậy tại Việt Nam
   >>Công ty dẫn đầu so với các đối thủ
   >>Công ty / sản phẩm / hệ thống / phong cách đáng tự hào đối với nhân viên
   >>Công ty đáng tin cậy đối với khách hàng

 

Sứ mệnh


>Phát triển nhân lực có khả năng kinh doanh quốc tế xuất sắc trên cơ sở hoà trộn phong cách Việt Nam – Nhật Bản – Quốc tế.
   >>Việt Nam = nhanh nhẹn, linh hoạt, ứng phó tốt với các tình huống
   >>Nhật Bản = quản lý công việc, lập kế hoạch, chuẩn bị
   >>Quốc tế = trao quyền, tuân thủ, suy nghĩ mục đích & chức năng
>Toàn bộ nhân viên đều đóng vai trò chủ chốt, chủ động trong công việc.

 

Giá trị


>Phát triển của nhân viên và công ty
   >>Sản lượng, lợi nhuận, nhạy cảm / tư duy/ kinh nghiệm / kiến thức / kỹ năng / giao tiếp.
>Trải nghiệm khách hàng
   >>Tạo ra khách hàng trung thành dựa trên trải nghiệm của khách hàng
          = làm việc với khách hàng thông qua giao tiếp, dịch vụ, thiết kế, sản phẩm, giao hàng.