Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị

14:08 - 23/03/2020

Chính sách Chất lượng - An toàn thực phẩm
Chính sách môi trường
Ưu tiên hàng đầu

Tầm nhìn


Trở thành nhà cung cấp lon nhôm hàng đầu, đáng tự hào và đáng tin cậy tại Việt Nam
Công ty dẫn đầu so với các đối thủ
Công ty / sản phẩm / hệ thống / phong cách đáng tự hào đối với nhân viên
Công ty đáng tin cậy đối với khách hàng

 

Sứ mệnh


Phát triển nhân lực có khả năng kinh doanh quốc tế xuất sắc trên cơ sở hoà trộn phong cách Việt Nam – Nhật Bản – Quốc tế = có chọn lọc
Việt Nam = nhanh nhẹn, linh hoạt, ứng phó tốt với các tình huống
Nhật Bản = quản lý công việc, lập kế hoạch, chuẩn bị
Quốc tế = trao quyền, tuân thủ, suy nghĩ mục đích & chức năng
Toàn bộ nhân viên đều đóng vai trò chủ chốt, chủ động trong công việc.

 

Giá trị


Phát triển của nhân viên và công ty
Sản lượng, lợi nhuận, nhạy cảm / tư duy/ kinh nghiệm / kiến thức / kỹ năng / giao tiếp.
Trải nghiệm khách hàng
Tạo ra khách hàng trung thành dựa trên trải nghiệm của khách hàng
= làm việc với khách hàng thông qua giao tiếp, dịch vụ, thiết kế, sản phẩm, giao hàng