Thông báo về việc thay đổi Cổ đông Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Hanacans

Kính gửi Quý khách hàng & Quý đối tác,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo với Quý khách hàng  & Quý đối tác rằng: kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2021, Công ty mẹ của chúng tôi, Cổ đông của Showa Aluminium Corp sẽ chuyển từ Tập đoàn Showa Denko thành Apollo Global Management như thông cáo báo chí đính kèm.

Việc thay đổi này không làm thay đổi về nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Hanacans.

Bằng cách tách ra khỏi sự bảo trợ của Tập đoàn Showa Denko, chúng tôi có thể đưa ra các quyết định linh hoạt hơn và tích cực sử dụng các nguồn lực khác nhau vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, ban quản trị của Apollo Global Management có kiến ​​thức sâu rộng về kinh doanh nhôm, phương pháp quản lý toàn cầu, thông tin về ngành công nghiệp nhôm, điều này sẽ giúp chúng tôi phát triển hơn nữa.

Vì vậy, chúng tôi đang lên kế hoạch phát triển hơn nữa bằng cách tích cực khai thác các cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới dưới sự quản lý của Apollo Global Management.

Chúng tôi đánh giá cao sự thấu hiểu của Quý khách hàng, Quý đối tác và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đối với các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

 

Trân trọng.

Thông tin chi tiết